تكثير ماهي شيزوتراكس در مركز تكثير وبازسازي ذخاير ماهيان بومي و گرم آبي زهك زابل

تكثير ماهي شيزوتراكس در مركز تكثير وبازسازي ذخاير ماهيان بومي و گرم آبي زهك زابل

تكثير ماهي شيزوتراكس در مركز تكثير وبازسازي ذخاير ماهيان بومي و گرم آبي زهك زابل

سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, October 19, 2021

تكثير ماهي شيزوتراكس در مركز تكثير وبازسازي ذخاير ماهيان بومي و گرم آبي زهك زابل

۱۳۹۲/۰۱/۲۹


روابط عمومي سازمان شيلات ايران مدير كل شيلات سيستان ضمن اعلام خبر فوق گفت : با همت و تلاش كارشناسان مركز تكثير ماهي بومي زهك ، كار تكثير گونه بسيار با ارزش و بومي ( ماهي شيزوتراكس زارودني ) كه از گونه هاي محلي منطقه سيستان مي باشد ، آغاز شد.
مهندس خمر گفت : گونه فوق در آب هاي داخلي ايران فقط در حوزه سيستان وجود دارد و از ماهيان بومي و با ارزش كشور مي باشد و از ويژگي هاي ماهي شيزوتراكس ، ارزش بالاي غذايي ، سازگاري با شرايط آب و هوايي شمال استان و استقبال مردم از مصرف اين نوع ماهي مي باشد.
وي افزود در نتيجه تكثير ماهي بومي امسال تعداد 425/456/2 عدد تخم استحصال شد كه درصد لقاح تعيين شده توسط آزمايشگاه مركز تكثير 70 درصد مي باشد كه پيش بيني مي شود از اين تعداد تخم استحصال شده تعداد 497/719/1 قطعه لارو توليد شود كه اين تعداد نسبت به سال گذشته 5/2 برابر رشد را نشان مي دهد.
مدير كل شيلات سيستان در پايان گفت : اين تعداد لارو در مساحت 2 هكتار از استخرهاي مركز تكثير و بازسازي ذخاير ماهيان بومي و گرمابي زهك رهاسازي مي شود تا به موقع بچه ماهي مورد نياز توليد و به منظور بازسازي ذخاير و رونق اقتصادي منطقه در منابع آبي رهاسازي شونددیدگاه خود را بیان کنید