صید بیش از 6هزار تن ماهی استخوانی در مازندران

صید بیش از 6هزار تن ماهی استخوانی در مازندران

صید بیش از 6هزار تن ماهی استخوانی در مازندران

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

صید بیش از 6هزار تن ماهی استخوانی در مازندران

۱۳۹۲/۰۲/۰۱

صید بیش از 6هزار تن ماهی استخوانی در مازندران
مدیرکل شیلات استان مازندران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران مازندران گفت : 54 شرکت تعاونی صیادی پره استان مازندران درفصل صید سال گذشته که از20 مهرماه 1391 شروع شد تا پایان 23 فروردین 92 پس از شش ماه تلاش و کوشش و رعایت قواعد و مقررات صیادی موفق شدند حدود 6400 تن انواع ماهی استخوانی رادردریا صید و به بازار عرضه نمایند .
حبیب نژاد ارزش اقتصادی ماهیان صید شده را حدود 5/86 میلیارد تومان بیان و تصریح کرد: عمده صید ماهیان، ماهی سفید است که به نظر کارشناسان تکثیرسالیانه دههامیلیون قطعه بچه ماهی و رهاسازی آن دررودخانه ها نقش مهمی را ایفا می کند
وی سرانه صید هرشرکت را 75 تن اعلام کرد و افزود : جامعه صیادی امروز به دلیل اهمیت منابع و ذخایر آبزیان دریایی به طور خودجوش ، ضمن رعایت قوانین و مقررات صیادی دربازسازی ذخایر و تکثیرو رها سازی بچه ماهی مشارکت فعالی داشتند به طوریکه درکنارمشارکت بامراکز بازسازی ذخایر ماهی ، به تکثیر طبیعی ماهی های سفید پرداختند و با ابتکار جدیدی درمنطقه غرب استان دررودخانه چشمه کیله ازطریق بستن شیل مناطق حفاظت شده ای را برای تکثیرطبیعی فراهم نمودند که پیش بینی می شود با توسعه این فعالیتها صید دردریا رونق یابددیدگاه خود را بیان کنید