تمیز کردن دریا با "مار"

تمیز کردن دریا با "مار"

تمیز کردن دریا با "مار"

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

تمیز کردن دریا با "مار"

۱۳۹۲/۰۲/۰۱


باشگاه خبرنگاران، آلودگی دریا مشکلی که نه تنها فکر انسان ها را به خود مشغول کرده است بلکه عمر آبزیان بی گناه را هم به کام مرگ کشیده است و سالانه تعداد بیشماری از آن ها را بیمار و سپس راهی دنیای باقی می کند. این آلودگی از چندین بخش تکشیل شده است که هر کدام مسمومیت های مخصوص خود را دارند. هیچ چیز به مانند غرق شدن یک کشتی در اقیانوس نمی تواند آن را آلوده کند. چرا که ذرات آهن می توانند بلای جان آبزیان زیادی باشدایده های زیادی تا به حال برای جمع آوری آلودگی پیشنهاد شده است اما به نظر هیچکدام نمی توانند به مانند "Bio-Cleaner ۲" با مشکلات روبرو شده و یک اقیانوس را تمیز کنند.

گروهی از طراحان چینی به تازگی رباتی به شکل مار طراحی کرده اند که می تواند به راحتی مشکلاتی آلودگی آب را حل کند. این ربات با توجه به دستوراتی که می گیرد آلودگی ها را به خود جذب می کندبر اساس آنچه طراحان گفته اند این ربات می تواند باکتری های آب را گرفته، به انرژی حرکتی تبدیل کند. این مار رباتیک می تواند بسیاری از آلودگی های مربوط به آهن را نیز از آب جدا کند.

تولید کنندگان این دستگاه می گویند در مناطقی که کشتی غرق می شود چندین عدد از این ربات ها می توانند فقط طی چند ساعت تمام منطقه را پاکسازی کنند. با ساخته شدن این دستگاه بسیاری از مشکلات آلودگی آب از بین خواهد رفتدیدگاه خود را بیان کنید