افزایش صید کیلکا در مازندران

افزایش صید کیلکا در مازندران

افزایش صید کیلکا در مازندران

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

افزایش صید کیلکا در مازندران

۱۳۹۲/۰۲/۰۲

افزایش صید کیلکا در مازندران
عمرانی صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در بابلسر اظهار داشت: در سال گذشته توسط 21 فروند شناور صیادی کیلکاگیر ثابت و 17 فروند شناور مهمان مستقر در بنادر بابلسر، بیش از 15هزار تن برداشت صید کیلکا در اسکله بابلسر داشتیم.
وی با بیان اینکه میزان برداشت صید کیلکا در سال 91 نسبت به سال ماقبل خود حدود 20 درصد رشد داشته است، گفت: در این بنادر برای 350 نفر به صورت مستقیم و حدود 720 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی شده است.
رئیس اداره شیلات شهرستان بابلسر در ادامه خاطرنشان کرد: اتحادیه تعاونی صیادی اعلام کرده از 10 فروردین سال جاری تا 20 خرداد خود شناورهای صیادی اجازه هیچگونه صید در بنادر را ندارند.
عمرانی افزود: در واقع این مدت زمان مشخص شده فرصتی برای زاد و ولد ماهیان کیلکا است.
وی با بیان اینکه قیمت کیلکا در سال گذشته تغییرات زیادی داشته است، عنوان کرد: قیمت هر کیلو کیلکا در سال 91 بین 350 تا 800 تومان بوده استدیدگاه خود را بیان کنید