55 رشته رودخانه گیلان بستر مناسبی برای زادآوری طبیعی ماهیان نیست

55 رشته رودخانه گیلان بستر مناسبی برای زادآوری طبیعی ماهیان نیست

55 رشته رودخانه گیلان بستر مناسبی برای زادآوری طبیعی ماهیان نیست

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

55 رشته رودخانه گیلان بستر مناسبی برای زادآوری طبیعی ماهیان نیست

۱۳۹۲/۰۲/۰۴


سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین با بیان اینکه نامساعد بودن شرایط تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی دررودخانه های گیلان زادآوری طبیعی این ماهیان را به طور کامل مختل کرده است، افزود: صید قاچاق و غیرقانونی ماهیان مولد، آلودگی رودخانه ها، برداشت غیرقانونی شن و ماسه از بستر رودخانه ها و در نهایت ساخت سد های انحرافی غیرمجاز در رودخانه های استان مهمترین مشکلات پیش روی تکثیر طبیعی ماهیان استخوانی در این رودخانه ها است.
وی در ادامه به بیان اینکه گیلان مرکز ثقل صید و صیادی و مروج صید، صیادی و آبزی پروری در کشور است، اظهارداشت: شیلات نقش مهمی در اقتصاد ساحل نشینان دارد.
مدیرکل شیلات گیلان گفت: از مهر ماه سال گذشته تا فروردین ماه امسال چهار هزار و 50 نفر از صیادان گیلانی با 20 هزار مرتبه تورکشی موفق شدند سه هزار و 691 تن ماهیان استخوانی را صید کنند.
وی با بیان اینکه میزان صید امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش نشان می دهد، افزود: تثبت مشاغل صید و صیادی یکی از ماموریت های مهم شیلات است.
سعیدی به مزیت های تکثیر مصنوعی ماهیان در دریای خزر نیز اشاره کرد و اظهارداشت: این مهم نقش تعیین کننده ای در بازسازی ذخایر دریای خزر و حمایت از صید و صیادی دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه سالانه 60 درصد ذخایر بازسازی ماهیان دریای خزر از سوی شیلات گیلان انجام می شود، یادآورشد: اقتصاد تعداد زیادی صیاد ارتباط مستقیم با صید و صیادی است و همچنین اقصاد گروهی از مردم چه از طریق تولید و فروش ادوات صیادی و چه از طریق تجارت خرید و فروش ماهی به تداوم ذخایر و بهره برداری پایدار به آن وابسته استدیدگاه خود را بیان کنید