ارزش صادرات هر کيلو خاويار برابربا 25 بشکه نفت صادراتي

ارزش صادرات هر کيلو خاويار برابربا 25 بشکه نفت صادراتي

ارزش صادرات هر کيلو خاويار برابربا 25 بشکه نفت صادراتي

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

ارزش صادرات هر کيلو خاويار برابربا 25 بشکه نفت صادراتي

۱۳۹۲/۰۲/۰۴


واحد مرکزی خبر :بازسازی منابع خاویاری دریای خزر ، اولویت راهبردی شیلات کشور است.
رییس سازمان شیلات کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی در مراسم بهره برداری از مزرعه حدواسط تکثیر بچه ماهی سردآبی در کرمانشاه گفت : رشد بازسازی منابع خاویاری دریای خزر در سال گذشته به هشت و هفت دهم درصد رسید که بیانگر عزم جدی و اولویت برنامه های سازمان شیلات است.
آقای رازقی افزود : پرورش ماهیان خاویاری از سال 1390 به اجرا رسید و در سال 91 ، نیمی از یک تن خاویار تولید شده در این بخش به اروپا و کشورهای آسیایی ، صادر شد.
رازقی گفت : تولید خاویار پرورشی در سال جاری به سه تن می رسد.
بگفته او ارزش صادرات هر کیلوگرم خاویار برابر با صادرات 25 بشکه نفت خام است.
افتتاح مزرعه حدواسط تکثیر بچه ماهی سردآبی هم بخش دیگری از برنامه سفر رییس سازمان شیلات کشور به استان کرمانشاه بود.
مزرعه حدواسط تکثیر بچه ماهی سردآبی در کرمانشاه در زمینی با 2 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه ، به بهره برداری رسید که ظرفیت تولید بچه ماهی سرد آبی در استان کرمانشاه را ، پنج میلیون قطعه افزایش داددیدگاه خود را بیان کنید