کشورهای حوزه خلیج‌فارس فاقد آیین‌نامه و پروتکل زیست‌محیطی هستند

کشورهای حوزه خلیج‌فارس فاقد آیین‌نامه و پروتکل زیست‌محیطی هستند

کشورهای حوزه خلیج‌فارس فاقد آیین‌نامه و پروتکل زیست‌محیطی هستند

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

کشورهای حوزه خلیج‌فارس فاقد آیین‌نامه و پروتکل زیست‌محیطی هستند

۱۳۹۲/۰۲/۰۵


(ایسنا) در بندرعباس، مهدی باقری در اولین همایش ملی محیط زیست خلیج‌فارس، افزود: مولفه توسعه پایدار الگوی موفقی برای حفاظت از محیط زیست در کشورهای دنیا به شمار میرود که اخیرا این مولفه شکل پایدارتری به خود گرفته است.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس اظهار کرد: دوستداران محیط زیست در سراسر دنیا برای بهره‌برداری از محیط زیست به دنبال حفظ سلامت آبهای دریایی، ساحل‌ها برنامه‌ریزی‌های متعدد کردند و در این راستا تعداد 500 کنوانسیون بین‌المللی مستقیم و غیرمستقیم در حفاظت از محیط زیست تشکیل دادند.
وی گفت: متاسفانه این کنوانسیون‌ها از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار نسیتند، با وجود این ناهماهنگی‌ها توان اجرایی لازم در حفاظت از محیط زیست وجود ندارد.
باقری گفت: کشورهای حوزه خلیج‌فارس فاقد آیین‌نامه و پروتکل برای حفاظت از محیط زیست خلیج‌فارس هستند که نتیجه آن تخریب زیستگاه‌های دریایی، تهدید و نابودی آبزیان و سرمایه‌های ملی خلیج‌فارس است.
رییس دانشگاه آزاد واحد بندرعباس، ایران را الگوی زیست‌محیطی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دانست و اظهار کرد: برای نجات خلیج‌فارس و بهربرداری مناسب و اصولی از آن باید با بسترسازی مناسب جهت الگوسازی منطقه‌ای در خلیج‌فارس برای توسعه منابع و حفاظت از محیط زیست خلیج‌فارس به پاسداشت این حوزه و نگهداری منابع عظیم و مهم آن اقدام شود.
وی با اشاره به نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در راستای آموزش و حفظ محیط زیست خلیج‌فارس خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در زمینه حفاظت از محیط زیست خلیج‌فارس و معرفی آن در سطح بین‌المللی کار و برنامه‌ریزی‌های متعددی ازجمله تدریس 13 رشته مختلف در راستای حفاظت از محیط زیست با حضور سه هزار دانش آموخته و ارایه 70 طرح با اعتبار 70 میلیارد ریال انجام داده استدیدگاه خود را بیان کنید