تاکید ایران بر حفاظت از ماهیان خاویاری در اجلاس کمیسیون ذخایر آبزیان دریای خزر در باکو

تاکید ایران بر حفاظت از ماهیان خاویاری در اجلاس کمیسیون ذخایر آبزیان دریای خزر در باکو

تاکید ایران بر حفاظت از ماهیان خاویاری در اجلاس کمیسیون ذخایر آبزیان دریای خزر در باکو

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

تاکید ایران بر حفاظت از ماهیان خاویاری در اجلاس کمیسیون ذخایر آبزیان دریای خزر در باکو

۱۳۹۲/۰۲/۰۵


خبرگزاری فارس، سی و سومین اجلاس کمیسیون ذخایر آبزیان دریای خزر با تاکید نماینده کشورمان بر لزوم حفاظت و مدیریت جدی از ذخایر آبزیان دریای خزر خصوصا ماهیان خاویاری در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان آغاز شد.
در این اجلاس دو روزه که با حضور مقامات شیلات پنج کشور ساحلی دریای خزر در حال برگزاری است، علی اصغر مجاهدی سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات کشورمان گفت علیرغم اقدامات انجام گرفته ذخایر ماهیان خاویاری خزر به شکل جدی کاهش یافته است.
مجاهدی با اشاره به تصمیم سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در سال 2010 مبنی بر ممنوعیت پنج ساله صید تجاری ماهیان خاویاری خزر افزود ایران در سطح ملی صید تجاری ماهیان خاویاری را ممنوع کرده است و از دیگر کشورها نیز انتظار می رود به تعهدات خود در این خصوص عمل کنند.
وی با اشاره به اقدامات سازمان شیلات ایران برای بازسازی ذخایر آبزی دریای خزر و تقویت فعالیت تحقیقاتی در این خصوص، افزود ما در این خصوص اقدامات مشترک با ترکمنستان در دست انجام داریم.
«رئوف حاجی اف» معاون وزیر اکولوژی و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان نیز در مصاحبه با خبرنگاران هدف از سی و سومین اجلاس کمیسیون ذخایر آبزیان خزر را اخذ پیشنهادات کشورهای ساحلی در زمینه حفاظت و مدیریت ذخایر آبزی خزر و گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص در دو سال اخیر خواند.
حاجی اف با تاکید بر اینکه ذخایر آبزیان خزر کاهش یافته است دلیل آن را فعالیت انسانی و آلودگی محیط زیست خزر و ورود شانه دار مهاجم از دریای سیاه و در نتیجه کاهش منابع تغذیه آبزیان خزر دانست.
بر اساس این گزارش در این اجلاس دو روزه سازوکارهای اجرایی کردن تصمیم سال 2010سران پنج کشور ساحلی خزر مبنی بر ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری، راههای تقویت چرخه غذایی آبزیان دریای خزر، پرورش و رها سازی ماهیان خاویاری، گزارش اقدامات انجام شده در دو سال اخیر در رابطه با پرورش ماهی و حفاظت از ذخایر ماهی و همچنین مسایل مربوط به سهمیه صید منابع آب زیستی در طول سال 2013 مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.
در اجلاس باکو همچنین ریاست دو ساله کمیسیون ذخایر آبزیان خزر از جمهوری آذربایجان به روسیه منتقل شددیدگاه خود را بیان کنید