اجراي طرح بيمه آبزيان در خوزستان

اجراي طرح بيمه آبزيان در خوزستان

اجراي طرح بيمه آبزيان در خوزستان

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

اجراي طرح بيمه آبزيان در خوزستان

۱۳۹۲/۰۲/۰۶


واحد مرکز ی خبر :طرح بیمه آبزیان در استان خوزستان اجرا شد.
مدیر گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی خوزستان با اشاره باینکه این طرح به منظور حمایت از آبزی پروران، ارائه خدمات بیمه ای ماهیان گرمابی و میگو در استان اجرا می شود ، گفت: بیمه میگوی پرورشی در خوزستان شامل گونه apostrophe وانامی apostrophe است ؛ که در 2 سامانه پرورشی apostrophe هواده apostrophe و apostrophe غیر هواده apostrophe زیر پوشش بیمه قرار می گیرند.
جهانپور معماریان افزود : تعرفه هر هکتار استخر میگوی پرورشی apostrophe هواده apostrophe ، سه میلیون و 180 هزار ریال و apostrophe بی هواده apostrophe سه میلیون و 500 هزار ریال است.
وی گفت: بیمه ماهیان گرمابی به ازای هر هکتار و متناسب با گروه وزنی متفاوت است.
مدیر گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی خوزستان افزود: در سال زراعی گذشته، قریب به22 هزار مترمربع از استخرهای پرورش ماهیان گرمابی و میگو برای 110 نفر از پرورش دهندگان زیر پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفته است و بیش از سه میلیارد ریال غرامت در وجه خسارت دیدگان پرداخت شده است.
وی گفت: از جمله عوامل خطر زیر پوشش ماهیان گرمابی، سیل، طوفان، زلزله، یخبندان، تغییرات ناگهانی دمای آب (گرم و سرد شدن) در اثر تغییرات جوی و کاهش اکسیژن آب در اثر تغییرات جوی خشکسالی و بیماری ها است.
معماریان افزود: همچنین عوامل خطر زیر پوشش میگوی پرورشی شامل سیل، طوفان، ریزش دیواره استخر در اثر عوامل غیر مدیریتی، تغییرات پیش بینی نشده جوی (افزایش یا کاهش دما) که منجر به کاهش اکسیژن استخرها و سرمازدگی میگوها می شوند، کشند قرمز و بیماری ها استدیدگاه خود را بیان کنید