آغاز رها سازی ماهیان گرمابی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی شهرستان ارزوئیه

آغاز رها سازی ماهیان گرمابی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی شهرستان ارزوئیه

آغاز رها سازی ماهیان گرمابی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی شهرستان ارزوئیه

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

آغاز رها سازی ماهیان گرمابی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی شهرستان ارزوئیه

۱۳۹۲/۰۲/۰۷


حبیبی در مصاحبه با خبرنگارباشگاه خبرنگارانِ کرمان با اشاره به اینکه حدود 5هزار قطعه ماهی در 20استخر رها شده است ،افزود: پیش بینی می شود میزان 20هزار قطعه بچه ماهی کپور وآمور در منابع آب موجود رهاسازی گردد.
وی خاطرنشان کرد: صید و بهره برداری ماهیان قزل آلا از استخرهای ذخیره آب کشاورزی از اواخر اسفند سال گذشته آغاز وتا 15اردیبهشت ماه سالجاری ادامه دارد.
حبیبی تصریح کرد: پیش بینی می شودمیزان 4تا5تن ماهی قزل آلا رنگین کمان از منابع آبی شهرستان ارزوئیه برداشت و روانه بازار مصرف شوددیدگاه خود را بیان کنید