وضعیت زمین شناسی و اقیانوس شناسی خلیج فارس بررسی می‌شود

وضعیت زمین شناسی و اقیانوس شناسی خلیج فارس بررسی می‌شود

وضعیت زمین شناسی و اقیانوس شناسی خلیج فارس بررسی می‌شود

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

وضعیت زمین شناسی و اقیانوس شناسی خلیج فارس بررسی می‌شود

۱۳۹۲/۰۲/۰۸

وضعیت زمین شناسی و اقیانوس شناسی خلیج فارس بررسی می‌شود
خبرگزاری مهر، سمینار خلیج فارس از سوی موسسه ملی اقیانوس شناسی و با محوریت کمیته ملی اقیانوس‎شناسی کمیسیون ملی یونسکو، سازمان زمین ‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اتحادیه دانشگاه‎ها و مراکز پژوهشی ساحلی و دریایی، انجمن علوم و فنون دریایی ایران و شبکه ملی پژوهش و فناوری اقیانوس ‎شناسی در روز 10 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.
در این سمینار که با رویکرد فرهنگی، علمی و پژوهشی برگزار می‎شود درخصوص اقیانوس ‎شناسی خلیج فارس، زمین‎شناسی دریایی خلیج فارس، حقوق بین‎الملل خلیج فارس، شیلات خلیج فارس و بوم‎شناسی خلیج فارس بحث و بررسی می‌شود.
برگزاری نمایشگاهی از نقشه‎ها و اسناد تاریخی خلیج فارس از برنامه‌های جانبی این سمینار است.
خلیج فارس به عنوان منطقه‌ای حساس و راهبردی به لحاظ اقتصادی و زیست‎محیطی به دلیل وجود منابع معدنی و معادن سرشار نفت و گاز و تنوع انواع گونه‎های جانوری و جزایر متعدد، از آن به عنوان جایگاه عظیم مخزن انرژی جهان و متنوع‎ترین زیستگاه‎ جانوری نام برده می‎شود.
به پاس صیانت از این میراث باستانی در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، دهم اردیبهشت ماه که مصادف است با تاریخ اخراج پرتغالی‎ها از تنگه هرمز، به نام "روز ملی خلیج فارس" نامگذاری شده استدیدگاه خود را بیان کنید