افزایش 53.5 درصدی تولید بچه ماهی در استان‌مرکزی

افزایش 53.5 درصدی تولید بچه ماهی در استان‌مرکزی

افزایش 53.5 درصدی تولید بچه ماهی در استان‌مرکزی

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

افزایش 53.5 درصدی تولید بچه ماهی در استان‌مرکزی

۱۳۹۲/۰۲/۰۹

افزایش 53.5 درصدی تولید بچه ماهی در استان‌مرکزی
(ایسنا) سرپرست شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، گفت:‌ در سال گذشته تعداد 42 میلیون و 900 هزار قطعه بچه ماهی در استان تولید شد و این مقدار نسبت به تولیدات سال 90 که بیش از 27 میلیون و 937 هزار و قطعه بود 5. 53 درصد رشد را نشان می‌دهد
منطقه مرکزی، افزود: در سال گذشته بیش از 11 میلیون و 378 هزار قطعه ماهی زینتی تولید شد و پیش‌بینی تولیدات سال جاری 12 میلیون قطعه است.
سرپرست شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی همچنین از تولید 10 تن ماهی خاویاری طی سال گذشته در استان خبر داد و افزود:‌ در سال 91، هزار و 806 تن ماهی سردابی در استان تولید شده است که نسبت به سال 90 افزایشی 6.2 درصدی را نشان می‌دهد. پیش‌بینی تولیدات سال جاری نیز 2236 تن است.
سرپرست شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، گفت:‌ مقدار تولیدات ماهی گرم آبی و منابع آبی در سال گذشته 197 تن بوده و پیش‌بینی می‌شود تولیدات سال جاری به 305 تن برسددیدگاه خود را بیان کنید