استحصال بیش از 99 كیلوگرم خاویار در بندركیاشهر

استحصال بیش از 99 كیلوگرم خاویار در بندركیاشهر

استحصال بیش از 99 كیلوگرم خاویار در بندركیاشهر

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

استحصال بیش از 99 كیلوگرم خاویار در بندركیاشهر

۱۳۹۲/۰۲/۰۹


باشگاه خبرنگاران گیلان ؛ رییس اداره شیلات آستانه اشرفیه گفت : این مقدار خاویار با صید 13 قطعه ماهی خاویاری به دست آمد.
علی بهزاد افزود: این ماهیان خاویاری در فصل صید ماهیان استخوانی به وسیله شرکت های صیادی این شهرستان صید شد.
وی با بیان اینکه شهرستان آستانه اشرفیه حدود 36 كیلومتر ساحل دارد گفت : 988 صیاد در 11 شرکت تعاونی پره صیادی در این شهرستان فعالیت می کنند.
فصل صید ماهیان استخوانی از بیست و یكم مهر سال گذشته آغاز و تا بیست و سوم فروردین امسال ادامه داشتدیدگاه خود را بیان کنید