كسب رتبه نخست كشور در تولید ماهیان سردابی

كسب رتبه نخست كشور در تولید ماهیان سردابی

كسب رتبه نخست كشور در تولید ماهیان سردابی

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

كسب رتبه نخست كشور در تولید ماهیان سردابی

۱۳۹۲/۰۲/۱۰

كسب رتبه نخست كشور در تولید ماهیان سردابی
باشگاه خبرنگاران شهرکرد:اسماعیل پیرعلی افزود: سال گذشته 18 هزار و 250 تن ماهی قزل آلا در استان چهارمحال و بختیاری تولید شد.
وی اظهارداشت: این میزان با رهاسازی 80 میلیون قطعه ماهی در مزارع تكثیر و پرورش این استان تولید شد.
پیرعلی، تعداد مزارع پرورش ماهی فعال استان چهارمحال و بختیاری را350 مزرعه و مجتمع عنوان كرد و گفت: هم اكنون دو هزار و600 نفر به صورت مستقیم و چهار هزار نفر به صورت غیر مستقیم در این مزارع مشغول به فعالیت هستند.
وی استان چهارمحال و بختیاری را از مستعدترین استان ها در پرورش ماهی دانست و افزود: با توجه به ظرفیت این استان، مجوز تولید پنج هزار تن ماهی در دریاچه سد كارون چهار صادر شده و اداره شیلات استان چهارمحال و بختیاری، در حال پیگیری برای تولید و پرورش گونه های خاویاری در این منطقه استدیدگاه خود را بیان کنید