اشتغال‌زايي بيش از 10 هزار نفر توسط شيلات مازندران

اشتغال‌زايي بيش از 10 هزار نفر توسط شيلات مازندران

اشتغال‌زايي بيش از 10 هزار نفر توسط شيلات مازندران

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

اشتغال‌زايي بيش از 10 هزار نفر توسط شيلات مازندران

۱۳۹۲/۰۲/۱۰


مدير کل شيلات مازندران گفت: شيلات مازندران با اشتغال زايي براي بيش از10 هزار نفر در فعاليت‌هاي صيد و صيادي و آبزي پروري و همچنين حفاظت از منابع آبزيان نقش بسزايي ايفا کرده است. به گزارش ايسنا ، حسن حبيب‌نژاد در اولين نشست مشترک راهکارهاي توسعه همکاري هواشناسي و شيلات مازندران با بيان مطلب فوق افزود: اطلاعات هواشناسي در روند فعاليت صيادان اين عرصه بسيار ضروري و با اهميت است. وي ادامه داد: اطلاع از آخرين وضعيت هواشناسي و اخبار مربوط به وقوع احتمالي سيل و طوفان که به صورت آنلاين، کوتاه مدت و به موقع در اختيار مديران و فعالان شيلاتي قرار مي‌گيرد، به عنوان اقدامات پيشگيرانه يک نياز حياتي است. مديرکل شيلات مازندران بر اهميت آگاهي از وضعيت هوا و شرايط جوي دريا براي لنج‌هاي صيادي و صيادان و توجه به آن تاکيد کرد. داداشي، مدير کل هواشناسي مازندران در ادامه اظهار کرد: ايستگاه‌هاي هواشناسي با استفاده از فناوري پيشرفته مخابراتي از طريق سيستم سوئيچ و خطوط پرسرعت مخابراتي مي‌توانند در فعاليت‌هاي شيلاتي کاربرد موثر و حياتي داشته باشند. به گزارش ايسنا، در پايان تفاهم‌نامه‌اي در زمينه همکاري مشترک به منظور توسعه همکاري في ما بين دو اداره کل شيلات مازندران و اداره کل هواشناسي استان درخصوص تهيه داده‌هاي آماري ارائه پيش بيني‌هاي جوي و دريايي و همکاري تحقيقاتي و مطالعاتي، همچنين آموزش‌هاي کاربردي وتخصصي به بهره برداران شيلاتي و کارشناسان بين دو اداره کل منعقد و تدوين شده استدیدگاه خود را بیان کنید