ميزان توده زنده گونه‌هاي نادر ماهيان استخواني به شدت کاهش يافته است

ميزان توده زنده گونه‌هاي نادر ماهيان استخواني به شدت کاهش يافته است

ميزان توده زنده گونه‌هاي نادر ماهيان استخواني به شدت کاهش يافته است

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

ميزان توده زنده گونه‌هاي نادر ماهيان استخواني به شدت کاهش يافته است

//

 

مديركل شيلات استان گيلان گفت: در سال جاري بالغ بر 4 ميليون و 900 هزار قطعه از انواع ماهيان استخواني کمياب منابع آبي در درياي خزر رهاسازي شده است.

حجت سعيدي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان (ايسنا) - منطقه خزر اظهار داشت: افزايش تدريجي روند صيد ماهيان استخواني از درياي خزر به سبب ازدياد نسبي ميزان تقاضا به همراه اثرات نامطلوب ناشي از تغييرات زيست محيطي در زيستگاه‌هاي اين ذخاير موجب بروز نقصان در روند زادآوري طبيعي شد.

وي افزود: متاسفانه ميزان توده زنده اين ماهيان بويژه گونه‌هايي نظير ماهي کلمه، سياه کولي، شاه کولي، لاي ماهي، کپور دريايي، سس ماهي و ماهي ماش به عنوان گونه‌هاي نادر ماهيان استخواني به شدت کاهش يافته است؛ در اين بين رهاسازي ماهيان نابالغ (بچه ماهي) حاصل از عمليات تکثير مصنوعي به محيط‌هاي وحشي به منظور جبران خلاء ناشي از کاهش تکثير طبيعي و بهبود نسبي ذخاير مي‌تواند اثرات مثبتي در راستاي حفظ ذخاير ژني اين گونه‌هاي ارزشمند در شرايط فعلي داشته باشد.

سعيدي ادامه داد: مرکز تکثير و بازسازي ذخاير ماهيان استخواني شهيد انصاري شيلات گيلان از سال 1384 در قالب برنامه توليد ساير گونه‌ها، هر ساله مبادرت به انجام عمليات تکثير مصنوعي و رهاسازي گونه‌هاي کمياب بچه ماهيان استخواني به تناسب ميزان مولدين در اختيار مي‌كند.

وي خاطرنشان كرد: در سال جاري از ابتداي فصل رهاکردن ماهي (خرداد) تاکنون تعداد بالغ بر 4 ميليون و 900 هزار قطعه از انواع ماهيان استخواني کمياب شامل ماهي سفيد فرم پائيزه، کپور دريايي، سياه کولي، شاه کولي و لاي ماهي، توليد و در منابع آبي منتهي به درياي خزر رهاسازي شده است؛ اين رقم در مقايسه با برنامه پيش بيني شده براي توليد گونه‌هاي مذکور در مرکز شهيد انصاري در سال جاري معادل 2.5 برابر رشد داشته استدیدگاه خود را بیان کنید