مازندران رتبه نخست تولید ماهیان پرورشی کشور را دارد

مازندران رتبه نخست تولید ماهیان پرورشی کشور را دارد

مازندران رتبه نخست تولید ماهیان پرورشی کشور را دارد

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

مازندران رتبه نخست تولید ماهیان پرورشی کشور را دارد

۱۳۹۲/۰۲/۱۲

مازندران رتبه نخست تولید ماهیان پرورشی کشور را دارد
خبرنگار باشگاه خبرنگاران مازندران مقدار تولید سال گذشته انواع ماهیان پرورشی سردآبی ، گرم آبی و خاویاری در این استان را 63 هزار تن اعلام کرد و افزود: این مقدار 20 درصد تولید آبزیان پرورشی کشور را شامل می شود.
وی استفاده از دانش روز و آموزش پیوسته را عامل افزایش تولید ماهیان پرورشی اعلام وتصریح کرد : ارزش اقتصادی این مقدار تولیدات ماهی پرورشی چهار هزار و 120 میلیارد ریال برآورد می شود.
معاون آبزی پروری اداره کل شیلات مازندران گفت : با ادامه این روند، حمایت دولت و تلاش مراکز آبزی پروری و نظارت و راهنمایی های کارشناسان، امکان دستیابی به بیش از 70 هزار تن تولید انواع آبزیان پرورشی در مازندران تا سال 94 وجود دارد.
محمدزاده افزود: از 60 مزرعه پرورش ماهی در دست ساخت 20 مزرعه پارسال به بهره بردای رسید و بقیه نیز در شش ماه نخست امسال به بهره برداری می رسد.
وی تعداد مراکز آبزی پروری در مازندران را دو هزار و 518 مرکز اعلام وتصریح کرد: در این مراکز پرورش ماهی شش هزار نفر به صورت مستقیم و حدود 12 هزار نفر به صورت غیر مستقیم فعالیت دارند.
سرانه استاندار جهانی مصرف ماهی 18 کیلو و 400 گرم و این رقم در ایران بیش از 9 کیلو و 200 گرم استدیدگاه خود را بیان کنید