ماهی فاقد بسته بندی، سالم و بهداشتی است

ماهی فاقد بسته بندی، سالم و بهداشتی است

ماهی فاقد بسته بندی، سالم و بهداشتی است

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

ماهی فاقد بسته بندی، سالم و بهداشتی است

۱۳۹۲/۰۲/۱۴


باشگاه خبرنگاران شهرکرد:
سید محسن دستور گفت: عرضه ماهی و برخی آبزیان بدون بسته بندی در همه نقاط دنیا رواج دارد و مخصوی ایران نیست.
وی افزود: برخلاف برخی باورهای رواج یافته در جامعه، بسته بندی نبودن ماهیان دلیل بر فاسد بودن آن نیست.
دستور اضافه كرد: البته عرضه میزانی از محصولات آبزی ممكن است غیر بهداشتی و غیرمجاز باشد، ولی این میزان در دیگر محصولات نیز وجود دارد و طبیعی است.
رئیس سازمان دامپزشكی كشور تصریح کرد: در سال های اخیر سرمایه گذاری مناسبی در زمینه فرآوری و بسته بندی محصولات آبزی انجام گرفته است به گونه ای كه160 واحد بسته بندی آبزیان طی 15 سال گذشته در كشور راه اندازی شده است.
دستور گفت: سازمان دامپزشكی نیز به منظور جلوگیری از عرضه ماهیان غیر بهداشتی، هرساله در مرحله تكثیر، تولید و توزیع، طرح پایش آبزیان را اجرا می كند.
رئیس سازمان دامپزشكی كشور به منظور شركت در همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردابی به شهركرد سفركرده استدیدگاه خود را بیان کنید