راه اندازی ایستگاه تحقیقاتی شیلات در استان چهارمحال و بختیاری

راه اندازی ایستگاه تحقیقاتی شیلات در استان چهارمحال و بختیاری

راه اندازی ایستگاه تحقیقاتی شیلات در استان چهارمحال و بختیاری

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

راه اندازی ایستگاه تحقیقاتی شیلات در استان چهارمحال و بختیاری

۱۳۹۲/۰۲/۱۴


باشگاه خبرنگاران شهرکرد:
عباسعلی مطلبی گفت: تولید ماهیان SPF و عاری از هر گونه بیماری و ارگانیك از اهداف راه اندازی ایستگاه های تحقیقاتی است.
وی اظهارداشت: بر اساس توافق مسئولان استان و با همكاری استانداری، سازمان جهاد كشاورزی و مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی این استان، این ایستگاه امسال در استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود.
مطلبی در زمینه مراحل اجرای این طرح گفت: كلیات طرح این ایستگاه توسط موسسه تحقیقاتی شیلات كشور به مسئولان استانی ارائه شده و هم اكنون در حال تدوین طرح مكان نمایی و سایت ایستگاه است.
وی میزان اعتبار مورد نیاز برای فاز اول این پروژه را، 20 میلیارد ریال اعلام كرد و گفت: در صورت تامین امكانات و تجهیزات مورد نیاز توسط مسئولان استانی، فازهای بعدی نیز به سرعت اجرا می شود.
مطلبی در زمینه تعداد طرح های تحقیقاتی در حال اجرا توسط این موسسه اظهارداشت: هم اكنون 427 طرح تحقیقاتی توسط 500 محقق موسسه تحقیقاتی علوم شیلات كشور در حال اجراست.
رییس موسسه تحقیقاتی علوم شیلات كشور به منظور شركت در همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردابی به شهركرد سفركرده استدیدگاه خود را بیان کنید