اختصاص 10هزار میلیارد ریال تسهیلات به شیلات كاران كشور

اختصاص 10هزار میلیارد ریال تسهیلات به شیلات كاران كشور

اختصاص 10هزار میلیارد ریال تسهیلات به شیلات كاران كشور

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

اختصاص 10هزار میلیارد ریال تسهیلات به شیلات كاران كشور

۱۳۹۲/۰۲/۱۴


باشگاه خبرنگاران شهرکرد:
غلامرضا رازقی گفت: این تسهیلات با نرخ سود هفت درصد به تولید كنندگان آبزیان كشور درحال پرداخت است.
وی در ادامه از صادرات 250 میلیون دلاری ماهیان گرمابی و سردابی به خارج از كشور در سال گذشته خبرداد.
رازقی تصریح كرد: ماهیان تولیدی كشور به طور عمده به عراق و كشورهای اروپایی صادر شده است.
وی در زمینه اقدامات سازمان شیلات برای كاهش واردات تخم چشم زده ماهی به كشور اظهارداشت: یكی ازسیاست های این سازمان، دستیابی به دانش تولید تخم چشم زده ماهی است و اقدامات اولیه آن نیز در حال انجام است.
رازقی در ادامه از ارتقای اداره شیلات استان چهارمحال و بختیاری به اداره كل خبرداد و گفت: تاكنون در بین استان های داخلی، چارت سازمانی استان های اردبیل و كرمانشاه ارتقا یافته و ارتقای اداره شیلات استان چهارمحال و بختیاری پس از لرستان در دستور كار قراردارد.
رییس سازمان شیلات كشور به منظور شركت در همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردابی به شهركرد سفر كرده استدیدگاه خود را بیان کنید