ممنوعیت صیادی دردریاچه سدمهاباد

ممنوعیت صیادی دردریاچه سدمهاباد

ممنوعیت صیادی دردریاچه سدمهاباد

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

ممنوعیت صیادی دردریاچه سدمهاباد

۱۳۹۲/۰۲/۱۵


مسئول اموردام جهادکشاورزی مهابادبه باشگاه خبرنگاران مهاباد گفت: باتوجه به اعلام اداره شیلات استان همزمان باشروع فصل تخم ریزی ماهیها،صیدوصیادی تاپایان مرداددراین سدممنوع است.
عیسی زاده درباره میزان برداشت وصید ماهی درشهرستان مهابادافزود:امسال بیش از100 تن ماهی دراین شهرستان ازمنابع آبی صیدشده که سهم تعاونی صیادان ازاین میزان60تن بوده است.
دردریاچه سد مهابادانواع ماهی های گرمابی شامل فیتوفاک،آمور،کپور،زرد ماهی وانواع ماهی های بومی زندگی می کننددیدگاه خود را بیان کنید