سرمایه گذاری 30 میلیارد ریالی برای ماهیان خاویاری

سرمایه گذاری 30 میلیارد ریالی برای ماهیان خاویاری

سرمایه گذاری 30 میلیارد ریالی برای ماهیان خاویاری

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
Friday, September 18, 2020

سرمایه گذاری 30 میلیارد ریالی برای ماهیان خاویاری

//

 

مدیرکل شیلات مازندران از سرمایه گذاری 30 میلیارد ریال برای تولید ماهیان خاویاری پرورشی تاکنون در این استان خبر داد

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛حسن حبیب نژاد گفت: 4 مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان های ساری،بابلسر و رامسر ساخته و به بهره برداری رسید که ظرفیت تولید سالانه مزارع حدود 90 تن گوشت خاویاری معادل 50 درصد ظرفیت تولید کشور است.

وی افزود: در این مزارع 20 نفر به طور مستقیم مشغول فعالیت هستند.حبیب نژاد از ساخت 4 مزرعه به زودی در ساری و رامسر با ظرفیت 30 و 210 تن خبر داد و افزود: مزرعه ساری با 90 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت استدیدگاه خود را بیان کنید