دانشگاه صنعتی مالک اشتر در اصفهان میزبان همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر در اصفهان میزبان همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر در اصفهان میزبان همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

دانشگاه صنعتی مالک اشتر در اصفهان میزبان همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی

۱۳۹۲/۰۲/۱۶

دانشگاه صنعتی مالک اشتر در اصفهان میزبان همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی
باشگاه خبرنگاران اصفهان دبیرخانه نخستین همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی با اعلام این خبر مهلت ارسال مقاله کامل به نخستین همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی را تا 26 اردیبهشت امسال تمدید کرده و خاطر نشان کرده است : افرادی نیز که تاکنون موفق به ارسال چکیده مقاله خود به این همایش نشده اند، می توانند مقاله کامل خود را تا مهلت تعیین شده ارسال کنند.
این همایش با هدف ارتقای سطح علمی علوم سامانه های هوشمند دریایی و حفظ قابلیت ها و توانمندی های دریایی در کشور و با حضور پژوهشگران رشته های روباتیک زمینی، هوایی و دریایی، سامانه های هوشمند، علوم مهندسی دریایی، مکانیک، برق، مواد و سایر رشته های مرتبط برگزار می شود.
محورهای این همایش، کاربرد سامانه های هوشمند دریایی(حال و آینده)، معماری و طراحی شناورهای هوشمند، هوشمندسازی در سامانه های دریایی و سامانه های هوشمند و زیرسامانه های کاربردی در هوشمند سازی است.
مباحثی مانند صنایع نفت و گاز، اکتشافات دریایی، محیط زیست و شیلات، رانش و منابع انرژی، ناوبری و مخابرات، نرم افزارهای طراحی شناور های هوشمند، حسگر هوشمند در سامانه های دریایی و روباتیک دریایی برگرفته از الگوهای طبیعت نیز در این همایش مطرح خواهد شد.
اطلاعات بیشتر درباره همایش ملی سامانه های هوشمند دریایی در پایگاه اینترنتی http://cmis.mut.ac.ir در دسترس استدیدگاه خود را بیان کنید