صید در دریاچه سد ارس ممنوع شد

صید در دریاچه سد ارس ممنوع شد

صید در دریاچه سد ارس ممنوع شد

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

صید در دریاچه سد ارس ممنوع شد

۱۳۹۲/۰۲/۱۶


(ایسنا) بر اساس این گزارش با توجه به فرا رسیدن تکثیر آبزیان و ضرورت حفظ ذخایر منابع آبی از روز هفتم اردیبهشت ماه هر گونه صید و بهره‌برداری از آبزیان دریاچه سد ارس توسط تعاونی‌های 18 و 19 ارس ممنوع اعلام شد.
سد ارس منبع آبی ارزشمند برای 400 خانوار در قالب دو تعاونی اشتغال پایدار ایجاد کرده استدیدگاه خود را بیان کنید