کسب دانش فنی واکسنهای دام و آبزیان با اجرای 30 پروژه

کسب دانش فنی واکسنهای دام و آبزیان با اجرای 30 پروژه

کسب دانش فنی واکسنهای دام و آبزیان با اجرای 30 پروژه

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

کسب دانش فنی واکسنهای دام و آبزیان با اجرای 30 پروژه

۱۳۹۲/۰۲/۱۷


خبرگزاری مهر، دكتر بهمن عابدي كياسري افزود: شرايط موسسه رازي ايجاب مي كرد تا در ابتدا همه مساعي خويش را براي بازگرداندن منافع موسسه و استفاده از منابع داخلي و بيروني بكار ببنديم. بهبود و توسعه روابط درون سازماني و نيز برون سازماني از جمله روابط سازنده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان دامپزشكي كشور از جمله مهمترين اقدامات براي تثبيت بوده است.
مشاور رئيس موسسه رازي سياست راهبردي دوم موسسه را توسعه فناوري و توليد واكسنهاي جديد نام برد و افزود: بر اين اساس واكسنهاي پزشكي و دامپزشكي از جمله واكسن دو ظرفيتي فلج اطفال، سرم درماني پنتاوالان، توليد آزمايشگاهي واكسن تتراوالان، واكسن گامبورو، PPR و بروسلوز قطره چشمي در طول 2 سال گذشته در موسسه توليد شد.
وی اظهار داشت: در راستاي توسعه فناوري واكسنها، 2 طرح كلان كسب دانش فني واكسنهاي دام، طيور و آبزيان و نيز طرح كلان كسب دانش فني مواد اوليه واكسنها و داروهاي دامي به شوراي عتف ارائه شد كه طرح اول تصويب و با 30 پروژه در حال اجرا است و طرح دوم در مرحله بررسي و تصويب است.
مشاور رئيس موسسه رازي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: سومين برنامه راهبردي موسسه در طول 2 سال گذشته، اقتصادي کردن موسسه رازي بوده و هست. بر اين مبنا اعتقاد داريم كه عمده فعاليتهاي تحقيقاتي و توليدي رازي با هدف توليد ثروت باشد.
وي افزود: توليد ثروت در كنار توليد علم به توسعه زير ساخت هاي علمي، تحقيقاتي و افزودن دانش واكسن در كشور كمك مي کند.
عابدی کیاسری برنامه هاي مهم آينده موسسه را توسعه زير ساخت هاي واكسن سازي كشور با اتمام پروژه هاي نيمه تمام و اجراي پروژه هاي جديد و نيز حركت به سمت ايجاد ساختاري جديد براي تحقيق و توليد در موسسه رازي و برگرداندن منافع مادي و معنوي موسسه به كاركنان و اعضاء هيئت علمي عنوان کرددیدگاه خود را بیان کنید