اندازه‌گیری میزان آلودگی نفتی در نوار ساحلی بندرعباس

اندازه‌گیری میزان آلودگی نفتی در نوار ساحلی بندرعباس

اندازه‌گیری میزان آلودگی نفتی در نوار ساحلی بندرعباس

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

اندازه‌گیری میزان آلودگی نفتی در نوار ساحلی بندرعباس

۱۳۹۲/۰۲/۱۸


دنیای اقتصاد - بندرعباس : صدیق مرتضوی درخصوص میزان صید آبزیان در این منطقه، ابراز کرد: از نظر شیلات میزان صید در دریای عمان و خلیج فارس 800 هزار تن است که حدود 400 هزار تن آن مربوط به خلیج‌فارس است و الباقی صید در کشورهای منطقه تقسیم می‌شود.
رییس پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان گفت: ضمن ایجاد سامانه پایش برخط (Online) کشند قرمز، سامانه میزان آلودگی نفتی در نوار سواحلی بندرعباس ایجاد می‌شود.دیدگاه خود را بیان کنید