طرح احيای پرورش و صنعتي سازي شاه ميگو در گيلان آغاز شد

طرح احيای پرورش و صنعتي سازي شاه ميگو در گيلان آغاز شد

طرح احيای پرورش و صنعتي سازي شاه ميگو در گيلان آغاز شد

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

طرح احيای پرورش و صنعتي سازي شاه ميگو در گيلان آغاز شد

۱۳۹۲/۰۲/۲۰


خبرنگار مهر، کیهان هاشم نیا ظهر پنجشنبه در نشستي با جمعي از رؤساي مراكز تحقيقات آبزي پروري كشور افزود: اين طرح در پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي كشور به اجرا مي آيد.

وی اظهارداشت: اجراي اين طرح احياي ذخاير شاه ميگو، اشتغالزايي و ارز آوري براي كشورو استان را به همراه خواهد داشت.
استاندار گیلان همچنین از ايجاد نخستين شهرك پرورش ماهيان زينتي در استان خبرداد و افزود: اين شهرك بزودي در استان ايجاد خواهد شد و ساخت آن موجب جذب گردشگران و اشتغالزايي بيش از 300 نفر مي شود.
وی با تاكيد براينكه اين استان داراي ظرفيت هاي بالقوه و فراموش شده ايست كه بايد به آنها توجه شود ادامه داد: طرح پرورش ماهي در قفس يكي از طرح هاي مهم آبزي پروري در استان است كه اشتغالزايي زياد و رونق اقتصادي از اثرات اجراي آن است.
هاشم نيا با بيان اينكه بايد زمينه حضور بيشتر بخش خصوصي را در حوزه آبزي پروري بيشتر فراهم كرد، گفت: مراكز تحقيقات شيلاتي بايد نقاط مساعد را شناسايي و براي سرمايه گذاري به بخش خصوصي معرفي كنند.
وي تصریح کرد: موسسات تحقيقاتي بايد موتور محركه در انجام امور باشند و هرچقدر مسئولان براي اين مراكز اهميت قائل شوند موجب افزايش ضريب موفقيت در كار مي شود.
استاندار گيلان با تاكيد برتوسعه مراكز تكثير ماهيان سردآبي در استان بیان داشت: كار مطالعات مربوط به مكان يابي و افزايش توليد در واحد سطح آشنايي بيماريهاي مربوط به آبزيان توسط مراكز تحقيقاتي آبزي پروري در تاس ماهيان مستقر د ر استان تكميل و به پايان خواهد رسيد.
رئيس مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور نیز در این نشست گفت: بايد تلاش كرد توليدات آبزي پروري افزايش یابد.
عباسعلي مطلبي با اشاره به وجود سه مركز تحقيقات آبزي پروري كشور در استان خواستار افزايش اين مراكز شد و افزود : گيلان نخستين استان توليد كننده ماهيان گرم آبي در كشور است.
وي با بيان اينكه افزايش توليد ماهي مي تواند در تقويت اقتصاد منطقه بسيار موثر باشد، اظهار داشت: درياي خزر پتانسيل بسيار خوبي براي پرورش ماهيان سرد آبي است.
وی تصريح كرد: يكي از مهمترين اهداف مراكز تحقيقاتي شيلاتي در كشور، افزايش توليدات ماهيان است و به همين دليل تلاش مي شود همه تحقيقات اين مراكز كاربردي و اثر بخش باشددیدگاه خود را بیان کنید