رتبه نخست هرمزگان در تولید پودر ماهی کشور

رتبه نخست هرمزگان در تولید پودر ماهی کشور

رتبه نخست هرمزگان در تولید پودر ماهی کشور

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

رتبه نخست هرمزگان در تولید پودر ماهی کشور

۱۳۹۲/۰۲/۲۴

رتبه نخست هرمزگان در تولید پودر ماهی کشور
باشگاه خبرنگاران بندرعباس حمید امانی افزود: یکی از بزرگترین کارخانه پودر ماهی خاور میانه در هرمزگان قرار دارد.
وی با بیان اینکه هرمزگان یکی از استان های پیشگام در صنعت شیلات به ویژه در صنعت فراوری محصولات شیلاتی است تصریح کرد: استان با 23 کارخانه بسته بندی ماهی و میگو،14 کارخانه پودر ماهی و هشت کارخانه کنسرو سازی گام های محکمی در عرصه توسعه صنعت فراوری محصولات شیلاتی بر داشته است.
مدیر گروه بهبود کیفیت و فراوری اداره کل شیلات هرمزگان گفت: پنجاه درصد از میگوی دریای صید شده نیز به صورت تازه عرضه و مابقی آن نیز پس از فراروی به بازار عرضه میگردد.
امانی افزود: پارسال بیش از 200 تن از ماهیان تجاری پس از صید، فراوری و به سایر کشورها صادر شدند.
وی تصریح کرد: بیش از پنج هزار نفر در کارخانه های فراوری و کنسور سازی استان مشغول به کار هستنددیدگاه خود را بیان کنید