میزان تولید آبزیان در استان اردبیل به 10هزار تن می رسد

میزان تولید آبزیان در استان اردبیل به 10هزار تن می رسد

میزان تولید آبزیان در استان اردبیل به 10هزار تن می رسد

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

میزان تولید آبزیان در استان اردبیل به 10هزار تن می رسد

۱۳۹۲/۰۲/۲۵

میزان تولید آبزیان در استان اردبیل به 10هزار تن می رسد
واعظی دیروز در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اردبیل تعداد مزارع، منابع آب های طبیعی و نیمه طبیعی و مزارع خرد پرورش ماهی استان را 300واحد اعلام کرد و افزود: پارسال سه هزار و 546 تن ماهی در سطح استان تولید شد که دو هزار تن این رقم را ماهیان گرم آبی و بقیه را سردآبی تشکیل می دهد.
وی، سطح منابع آب های طبیعی و نیمه طبیعی این استان را پنج هزار هکتار عنوان کرد و از احداث و راه اندازی دست کم 400استخر دومنظوره در شهرستان های مختلف خبر داد و گفت: در یک برنامه کوتاه مدت با ماهی ریزی دراستخرهای دو منظوره و منابع آبی، میزان تولیدات ماهیان گرم و سردآبی در استان به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

واعظی افزود: به منظور رشد و توسعه بخش شیلات استان، برای برخی مزارع مجوز پرورش و تولید افزون بر دو هزار تن ماهی داده شده است.

مدیر کل شیلات استان اردبیل ارتقای مدیریت شیلات استان اردبیل به اداره کل را در رونق شیلات منطقه بسیار اثربخش خواند و گفت: طبق بررسی ها و مطالعات صورت گرفته، این استان ظرفیت آبزی پروری به مقدار 30هزار تن به روش سنتی را داراستدیدگاه خود را بیان کنید