ارتباط زلزله‌های پیاپی با افزایش پدیده کشند قرمز

ارتباط زلزله‌های پیاپی با افزایش پدیده کشند قرمز

ارتباط زلزله‌های پیاپی با افزایش پدیده کشند قرمز

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

ارتباط زلزله‌های پیاپی با افزایش پدیده کشند قرمز

۱۳۹۲/۰۲/۲۶


همشهری آنلاین: زلزله‌های پیاپی احتمال وقوع پدیده کشند قرمز را افزایش می‌دهد و آن را تسریع می‌کند
به گزرش ایرنا، وحید چگینی، رییس موسسه ملی اقیانوس شناسی گفت: وقوع زلزله باعث بالا آمدن مواد مغذی از کف دریا به سطح می‌شود در نتیجه غذای لازم در اختیار موجوداتی مانند فیتوپلانکتون‌ها که موجب بروز پدیده کشند قرمز می‌شوند، قرار می‌گیرد.
رییس موسسه اقیانوس شناسی افزود: در نتیجه این موجودات به اندازه کافی از مواد مغذی تغذیه می‌کنند و رشد جمعیتی خواهند داشت بنابراین وقوع پدیده کشند قرمز افزایش می‌یابد.
وی اظهار داشت: به رغم وقوع زلزله‌های اخیر در جنوب کشور، تاکنون موردی از وقوع کشند قرمز در آب‌های جنوبی کشور گزارش نشده است.
پدیده کشند قرمز با شکوفایی فیتوپلانکتون‌های مضردر آب‌های دریا اتفاق می‌افتد. مقدار معمول آن حدود ۲۰۰۰ عدد در لیتر است و به علت تغییر رنگ آب دریا به رنگ سرخ یا مایل به سرخ می‌شود از این رو آن را کشند سرخ می‌گویند.
دما و مواد مغذی به خصوص مواد فسفردار و نیترات دوعامل اصلی در ازدیاد فیتوپلانکتون‌ها هستند.
تخلیه پساب‌های صنعتی و خانگی که مملو از موادی چون نیترات‌ها و فسفات‌ها هستند در دریا موجب فراهم شدن غذای زیاد برای فیتوپلانکتون‌ها و ازدیاد آنی جمعیت آن‌ها می‌شود.
بعضی از این فیتوپلانکتون‌ها سمی هستند و اگر انسان در این آب‌ها شنا کند به مشکلات پوستی مبتلا خواهد شد اما برخی سمی نیستند اما با آمدن برروی آب مانع رسیدن نور و اکسیژن به عمق دریا می‌شوند در نتیجه حیات آبزیان به خطر می‌افتد، همچنین این فیتوپلانکتون‌ها با ته نشین شدن و رسوب کردن در آبشش ماهیان باعث خفگی و مرگ آنها می‌شونددیدگاه خود را بیان کنید