راه اندازي ايستگاه تحقيقاتي قزل آلاي spf گامي بزرگ در توسعه شيلات

راه اندازي ايستگاه تحقيقاتي قزل آلاي spf گامي بزرگ در توسعه شيلات

راه اندازي ايستگاه تحقيقاتي قزل آلاي spf گامي بزرگ در توسعه شيلات

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

راه اندازي ايستگاه تحقيقاتي قزل آلاي spf گامي بزرگ در توسعه شيلات

۱۳۹۲/۰۲/۲۶


باشگاه خبرنگاران شهرکرد:دبير دومين همايش ملي توسعه و پرورش ماهيان سرد آبي در حاشيه اين همايش با بيان اينكه، همراه با توسعه پرورش قزل آلا، كيفيت و سلامت آن نيز مهم مي باشد افزود: قزل آلاي spf به اين موضوع كمك مي كند.
عباسعلي مطلبي، با اشاره به موفق بودن طرح ميگوي spf استان بوشهر گفت: ايستگاه تحقيقاتي ميگوي بوشهر، الگويي مناسب در زمينه ايستگاههاي تحقيقاتي شيلات كشور مي باشد.
وي، اصلاح نژاد و خلوص نژاد قزل آلا را مهم دانست و گفت: مي توانيم با اصلاح نژاد قزل آلا و توليد تخم چشم زده از هدر رفت ارز جلوگيري كنيمدیدگاه خود را بیان کنید