ايران و بنگلادش سند همكاري شیلاتی امضا كردند

ايران و بنگلادش سند همكاري شیلاتی امضا كردند

ايران و بنگلادش سند همكاري شیلاتی امضا كردند

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

ايران و بنگلادش سند همكاري شیلاتی امضا كردند

۱۳۹۲/۰۲/۲۸


مهر، شركت كنندگان در اين اجلاس درخلال اين رويداد با انجام ملاقاتهايي دربخش هاي دولتي و خصوصي و با الهام از وجود روابط دوستانه در محيطي مناسب مذاكرات سازنده اي را در زمينه هاي اقتصادي ، صنعتي و بازرگاني ، انرژي ، حمل ونقل به عمل آورده و به توافقات مهمي همچون موافقتنامه هاي زير ساختي و پايه اقتصادي نظير تعرفه ترجيحي، اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و گمركي دست يافتند كه مقرر شد به سرعت مراحل تاييد نهايي و اجرايي آنها از طريق مجاري ديپلماتيك پيگيري شود.
با توجه به پتانسيل هاي جمهوري اسلامي ايران در بخش هاي مختلف كشورمان قادر است بسياري از نيازهاي بنگلادش را تامين كند از طرفي به دليل شناخت اندك تجار و كم رنگ بودن هيات هاي تجاري مقرر گرديد طرفين با تشكيل شوراي مشترك تجاري اين مهم را به زودي اجرا كنند.
همچنين با توجه به اينكه بنگلادش يكي از كشورهاي مهم صادر كننده كنف و منسوجات در دنيا مي باشد و عمده نيازهاي وارداتي ايران دراين بخش به صورت غيرمستقيم از ساير كشورها با هزينه اي به مراتب بالاتر وارد مي شود، دو طرف ابراز اميدواري كردند تا با ايجاد اين ارتباط به سمت تجارت مستقيم بين دو كشور گام برداشته شود.
در اين نشست جمهوري اسلامي ايران نيز آمادگي فروش محصولات مورد نياز بنگلادش در حوزه هاي انرژي ، فرآورده ها و محصولات پتروشيمي را به بنگلادش اعلام كرد كه طرفين راه هاي اجرايي نمودن تصميمات را تصويب كردند.
حجم مبادلات دو كشور طي سال گذشته بالغ بر 100 ميليون دلار بود كه از اين رقم 40 ميليون دلار صادرات ايران و 61 ميليون دلار واردات كشورمان از بنگلادش را دربر گرفته است كه با توجه به توانمندي كنوني تهران و داكا اما رقم مبادلات در سطح پاييني قرار دارد.
دراين راستا مقامات دو كشور توافق كردند با برنامه ريزي و همكاري هاي بخش هاي مختلف بزودي شاهد افزايش حجم تجارت به سه تا 5 برابر به ميزان 500 ميليون دلار باشند.
در حال حاضر عمده محصولات صادراتي ايران به بنگلادش كود اوره، قير نفت آهن و فولاد بوده و در مقابل محصولات نساجي ، كنف و برنج از اين كشور وارد مي شود.
از جمله مواردي كه در محتواي سند نهايي پنجمين اجلاس كميسيون مشترك بود مي توان به زمينه هاي همكاري و چشم انداز پيش روي براي توسعه همكاري هاي سرمايه گذاري در زمينه مسكن و امور زير بنايي، مخابرات و فناوري اطلاعات ، بهداشت ، فرهنگي و آموزش عالي ، كشاورزي و شيلات ، آموزش و تحقيقات اشاره كرد.
همچنين توسعه همكاري هاي گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي و انتقال فناوري براي صنايع تبديلي و كشاورزي ، همكاري در زمينه هاي انرژي، نفت و گاز و پتروشيمي ، حمل ونقل دريايي، هوايي و ريلي، تبادل هيات هاي تجاري ، شركت در نمايشگاه هاي دو طرف و تنظيم تفاهمنامه ميان اتاق بازرگاني ايران و فدراسيون بازرگاني بنگلادش از ديگر محورهاي سند نهايي پنجمين اجلاس كميسيون مشترك ايران و بنگلادش استدیدگاه خود را بیان کنید