بهره برداری از نخستین طرح پرورش ماهی در قفس در شهرستان رشت

بهره برداری از نخستین طرح پرورش ماهی در قفس در شهرستان رشت

بهره برداری از نخستین طرح پرورش ماهی در قفس در شهرستان رشت

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

بهره برداری از نخستین طرح پرورش ماهی در قفس در شهرستان رشت

۱۳۹۲/۰۲/۲۹

بهره برداری از نخستین طرح پرورش ماهی در قفس در شهرستان رشت
باشگاه خبرنگاران گیلان ، رییس اداره شیلات شهرستان رشت بااشاره به اینکه در اجرای این طرح 6 قفس هریک به ظرفیت 5 تن توسط بخش خصوصی و همکاری شیلان نصب شده است گفت: در نیمه اول آذر ماه سال 91 یکهزار و 50 قطعه بچه ماهی قزل آلا به وزن 25، 40 و 60 گرم در طرح رهاسازی شد و پس از گذشت بیش از 6 ماه 5 تن ماهی به ارزش اقتصادی 400 میلیون ریال برداشت شده است.
حسینی هزینه هر واحد قفس را 8 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: اجرای طرح پرورش ماهی در قفس سقالکسار رشت 50 میلیون ریال اعتبار از سوی بخش خصوصی سرمایه گذاری شده استدیدگاه خود را بیان کنید