رفع موانع و مشكلات شيلات منجر به ايجاد اشتغال دراستان اردبيل مي شود

رفع موانع و مشكلات شيلات منجر به ايجاد اشتغال دراستان اردبيل مي شود

رفع موانع و مشكلات شيلات منجر به ايجاد اشتغال دراستان اردبيل مي شود

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

رفع موانع و مشكلات شيلات منجر به ايجاد اشتغال دراستان اردبيل مي شود

۱۳۹۲/۰۳/۰۲


به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ؛ اكبر نيكزاد استاندار اردبيل در جلسه توسعه صنعت شيلات استان بابيان اينكه توسعه شيلات وآبزي پروري دراستان گشايش محسوسي را در اشتغالزايي و افزايش توليد ثروت درمنطقه ايجاد خواهد كرد، افزود: استان اردبيل به دليل داشتن قابليت ها وتوانمندي هاي فراوان دربخش كشاورزي از دستگاههاي دخيل خواست تا درجهت افزايش و توسعه شيلات، زمينه استفاده از نظرات كارشناسان درحوزه آبزيان فراهم آورند.
وي هم چنين برلزوم رفع موانع ومشكلات شيلات از سوي دستگاههاي متولي تاكيد كرد.
رييس توسعه صنعت شيلات استان اظهار داشت : دستگاه هاي ذي ربط بايد درتخصيص آب مورد نياز وصدور مجوز براي پرورش آبزيان دراستخرهاي كشاورزي بصورت دومنظوره وپرداخت تسهيلات بانكي با رعايت ضوابط بستر مناسبي را به پرورش دهندگان ماهي در راستاي توسعه شيلات فراهم آورند كه باانجام اينكار نه تنها مشكلي دراين زمينه نخواهيم داشت بلكه به اشتغالزايي استان نيز كمك خواهد شد.
استاندار اردبيل برسرمايه گذاري دربخش شيلات وآبزيان دراستان اشاره كرد وادامه داد: براي گسترش آبزي پروري بايد اداره كل شيلات وشركت سهامي آب منطقه اي استان باتعامل وهمكاري يك ديگر آبهاي برداشتي از چاه ورودخانه ها را درمرحله اول براي پرورش ماهي بكار برده وسپس از آن براي آبياري مزارع استفاده كنند .
دراين جلسه مديركل شيلات وآبزيان استان نيز گزارشي از اهم فعاليت ها واقدامات صورت گرفته درخصوص اصلاح فرآيند كار و استفاده مطلوب از امكانات دررسيدن به اهداف پيش بيني شده مبني بر گسترش توسعه صنعت شيلات دراستان ارايه نموددیدگاه خود را بیان کنید