مرگ 5 تن ماهي در درياچه سد شهيد دهقان خراسان رضوي

مرگ 5 تن ماهي در درياچه سد شهيد دهقان خراسان رضوي

مرگ 5 تن ماهي در درياچه سد شهيد دهقان خراسان رضوي

یک‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
Sunday, October 17, 2021

مرگ 5 تن ماهي در درياچه سد شهيد دهقان خراسان رضوي

//

 

به دنبال خشكسالي گسترده اخير در خراسان رضوي، آب درياچه پشت سد شهيد دهقان شهرستان باخرز به طور كامل خشك شد و منجر به مرگ ماهيان اين درياچه شد.
مدير اداره شيلات و امور آبزيان جهاد كشاورزي خراسان رضوي در گفت وگو با ايسنا در خصوص وقوع اين رويداد تدريجي و تلفات سيل كثيري از ماهي ها در اين درياچه، اظهار كرد: تعداد 50هزار قطعه بچه ماهي از نوع گرمابي شامل ماهيان كپور معمولي، آمور (كپور علفخوار)، فيتوفاك(كپور نقره اي) و بيگ هد(كله گنده) در زمستان 87 در درياچه پشت اين سد رهاسازي شده بود.
مهديزاده گفت: با توجه به كاهش قابل ملاحظه سطح و حجم آب درياچه پشت اين سد در ماه هاي اخير، مقدار 10 تن از ماهيان موجود توسط بهره بردار سد و اهالي منطقه صيد شد، اما مقدار 5 تن ماهي به علت وجود لجن فراوان، دشواري عمليات صيد و در نهايت خشك شدن كامل آب درياچه تلف شددیدگاه خود را بیان کنید