تصدی گری شیلات هرمزگان با واگذاری بنادر صیادی به بخش غیر دولتی کاهش می یابد

تصدی گری شیلات هرمزگان با واگذاری بنادر صیادی به بخش غیر دولتی کاهش می یابد

تصدی گری شیلات هرمزگان با واگذاری بنادر صیادی به بخش غیر دولتی کاهش می یابد

سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, October 19, 2021

تصدی گری شیلات هرمزگان با واگذاری بنادر صیادی به بخش غیر دولتی کاهش می یابد

۱۳۹۲/۰۳/۰۷


خبرگزاری مهر، عبدالمجید مقصودی با بیان اینکه تاکنون بیش از ده بندر از 22 بندر صیادی استان به بخش غیر دولتی واگذار شده است تصریح کرد: در حدود ده هزار صیاد با بیش از 390 شناور صیادی کلاس لنج و بالغ بر 900 شناور کلاس قایق از این بنادر بهره برداری می کنند.
وی با اشاره به اینکه ده بندر صیادی از قبیل بندر باسعیدو،بندر حسینه،کنگ و...تاکنون به بخش غیر دولتی واگذار شده است تصریح کرد:در آینده ای نزدیک شاهد واگذاری تعداد دیگری از بنادر صیادی شیلات هرمزگان به بخش های غیر دولتی خواهیم بود.
مقصودی فعال شدن تعاوني هاوافزايش مقبوليت اجتماعي(خودباوري)،اشتغالزايي چندين نفر توسط تعاوني ها، بهينه سازي هزينه هاي بندري،تسريع در ارائه خدمات و نگهداري بندرو جذب هرچه بهتر سرمايه گزاران را از اهم زایای این مهم خواند.
سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان هرمزگان با شاره به اصل 44 قانون اساسی مهترین اهداف این طرح را كاهش بار مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي، کاهش بار مالی(هزینه های) دولت،افزایش درآمدهای دولت، افزايش اشتغال در بخش غیر دولتی،کمک به رشد اقتصاد ملی و ایجاد انگیزه و ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و افزایش بهره وری خواند.
وی خاطر نشان شد قبل از انجام واگذاری فعایت های و تصدی گری شیلات در این بنادر بیش از 40 عنوان بوده است که با انجام این واگذاری ها به کمتر از 10 عنوان تقلیل یافته استدیدگاه خود را بیان کنید