صید و صیادی از مهمترین محورهای رشد اقتصادی ابوموسی است

صید و صیادی از مهمترین محورهای رشد اقتصادی ابوموسی است

صید و صیادی از مهمترین محورهای رشد اقتصادی ابوموسی است

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

صید و صیادی از مهمترین محورهای رشد اقتصادی ابوموسی است

۱۳۹۲/۰۳/۰۷


باشگاه خبرنگاران بندرعباس محمد سعیدی درنخستین جلسه کمیته صید با تاکید بر رفع مشکلات صیادان ابوموسی، افزود: رفاه معیشتی صیادان و رفع مشکلات این قشر زحمتکش در اولویت برنامه ریزی های فرمانداری است.

وی گفت: هدف از تشکیل جلسات کمیته صید ، ایجاد اشتغال مولد، تقویت تعاونی صیادان و اداره شیلات و ارائه برنامه مدون و شفاف و اجرای کامل آنها توسط این دو نهاد به منظور رفع مشکلات صیادان می باشد.

سعیدی با تاکید بر حمایت جدی از مسائل صید و صیادی و شیلاتی شهرستان ،تصریح کرد: از انجام فعالیتهای غیر اصولی و زیان آور در حوزه شیلات باید جلوگیری شود.

رییس کمیته صید شهرستان ابوموسی تصمیم گیری های کارشناسی نشده در برخی دستگاههای استانی بدون در نظر گرفتن شرایط منطقه را یکی از مشکلات حوزه شیلات عنوان کرد و گفت: تصمیمات نامناسب مشکلاتی را از صیادان حل نکرده و ما در برابر صیادان باید پاسخگو باشیمدیدگاه خود را بیان کنید