کرمانشاه در تولید آبزیان از استانهای ساحلی پیشی می گیرد

کرمانشاه در تولید آبزیان از استانهای ساحلی پیشی می گیرد

کرمانشاه در تولید آبزیان از استانهای ساحلی پیشی می گیرد

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

کرمانشاه در تولید آبزیان از استانهای ساحلی پیشی می گیرد

۱۳۹۲/۰۳/۰۹

کرمانشاه در تولید آبزیان از استانهای ساحلی پیشی می گیرد
رستم پور گفت: در شرایط کنونی سازمان شیلات ایران در نظر دارد تا میزان تولیدات شیلاتی را از طریق منابع آبزی پروری ارتقاء داده و به هیچ عنوان قصد افزایش میزان تولید و بهره برداری از منابع دریایی را ندارد.
وی به پتانسیل ها ی استان کرمانشاه در زمینه تولید محصولات آبزی اشاره کرد و گفت : با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد استان کرمانشاه این توان را دارد که امسال بر اساس برنامه های پیش بینی شده حتی بیشتر از 17 هزار تن محصولات شیلاتی را تولید کنددیدگاه خود را بیان کنید