وزارت نیرو به تعهداتش در راستای حفظ اکوسیستم دریا عمل کند

وزارت نیرو به تعهداتش در راستای حفظ اکوسیستم دریا عمل کند

وزارت نیرو به تعهداتش در راستای حفظ اکوسیستم دریا عمل کند

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

وزارت نیرو به تعهداتش در راستای حفظ اکوسیستم دریا عمل کند

۱۳۹۲/۰۳/۰۹

وزارت نیرو به تعهداتش در راستای حفظ اکوسیستم دریا عمل کند
(ایسنا) منطقه خلیج‌فارس، عبدالرضا کرباسی در سمینار آموزشی استفاده از میکروارگانیسم‌ها در حذف آلاینده‌ها، افزود: سالانه 50 هزار کشتی وارد دهانه تنگه خلیج‌فارس می‌شوند که 17 هزار کشتی آن نفتکش هستند.
معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست گفت: اگر وزارت نیرو به تعهدات خود در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از رها کردن فاصلاب به دریاها عمل کند، اکوسیستم دریایی تا حد قابل‌توجهی سلامت از دست رفته را باز می‌یابد، درغیر اینصورت خطر 100 درصدی احتمال بروز جلبک‌ها در اکوسیستم دریا دور از انتظار نیست
وی اظهار کرد: کشتی‌های در حال تردد در حوزه خلیج‌فارس به ازای هر 10 کیلومتر مرتب در حال تخلیه و آب‌گیری مجدد هستند که این مساله زمینه‌ساز آلودگی دریاست و از طرفی غلظت هیدروکروبن‌ها تهدیدی جدی برای این اکوسیستم به شمار می‌روند.
وی بیان کرد: میزان عناصر سنگین موجود در خلیج‌فارس و رسوبات آنها بر زندگی و زیستگاه‌های آبزیان تاثیر منفی گذاشته و این مسئله زیستگاه‌ها را تهدید کرده و نسل گونه‌ها را کاهش داده است.
کرباسی در ادامه تصریح کرد: به ازای هر متر مربع 22 گرم رسوب ناشی از ریزگردها در خلیج‌فارس ته‌نشین می‌شود و در هر کیلومتر مربع نیز یکهزار تن رسوب را بر جای می‌گذارد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تاکنون در زمینه تاثیر ریزگردها بر روی اکوسیستم خلیج‌فارس مطالعه‌ای انجام نشده اما در خیلی از نقاط دنیا مشخص شده که ریزگردها حاوی آهن بالا هستند و به رشد جلبک‌ها در اعماق دریا کمک می‌کنند.
وی درخصوص رسوب‌گذاری و نرخ آن نیز بیان کرد: نرخ رسوب‌گذاری از عمل ترسیب(رسوب‌گذاری) ریزگردها صورت می‌گیرد و این نرخ در خلیج‌فارس پنج میلیمتر در سال است.
کرباسی با اشاره به اینکه آلودگی خلیج‌فارس کمتر از میزان استاندار است، گفت: آلودگی پهنه خلیج‌فارس که ناشی از ورود آلاینده‌های نفتی و تخلیه آب کشتی‌ها است، از میزان استاندار فراتر نمی‌رود، البته به غیر از آلودگی‌های میکروبی به لحاظ تخلیه فاضلابهای شهری که روز به روز این مشکل در حال پیشروی است، وزارت نیرو هم در این خصوص پاسخگو نیستدیدگاه خود را بیان کنید