تداوم تحقيقات براي توليد آرتميا در پساب هاي حاصل از فاضلاب تصفيه شده

تداوم تحقيقات براي توليد آرتميا در پساب هاي حاصل از فاضلاب تصفيه شده

تداوم تحقيقات براي توليد آرتميا در پساب هاي حاصل از فاضلاب تصفيه شده

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

تداوم تحقيقات براي توليد آرتميا در پساب هاي حاصل از فاضلاب تصفيه شده

۱۳۹۲/۰۳/۱۳


مديرعامل شرکت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگارباشگاه خبرنگاران ارومیه در اين زمينه اظهار کرد: پروژه تحقيقاتي و پرورش و توليد آرتميا در پساب فاضلاب هاي تصفيه شده براي نخستين بار در کشور توسط يکي از محققين تکثير و پرورش آبزيان اين استان انجام يافته است و درحال حاضر پس از کسب کد ملي و اعتبارات ويژه عمراني در اين خصوص از دي ماه سال گذشته براي مدت 6 ماه وارد مرحله مطالعات ميداني توليد و تکثير اين موجود زنده در تصفيه خانه فاضلاب مياندوآب شده است.
مجيد آقازاده با بيان اينکه مرحله آزمايشگاهي اين پروژه مدتها پيش انجام يافته است و در آن رشد سريع تر از زمان آرتميا را شاهد بوديم افزود: هدف از مرحله مطالعات ميداني اين طرح، بررسي پرورش آرتميا در محيط باز و واقعي، بررسي ميزان آلودگي قابل انتقال با آرتمياي پرورش يافته در پساب و ارزيابي منافع اقتصادي پرورش آن در فضاهاي وسيع است .
وي در ادامه با اشاره به کيفيت بالاي پساب خروجي تصفيه خانه هاي فاضلاب استان گفت: کيفيت پساب توليدي در تصفيه خانه هاي استان از شاخص هاي ارائه شده از سوي محيط زيست خيلي بالاتر است به طوري که در برخي موارد، مقدارBOD در پساب توليدي تصفيه خانه ها از مقدار BOD اعلامي از سوي محيط زيست پايين تر است .
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب شهري استان همچنين اضافه کرد: تاسيسات تصفيه خانه هاي فاضلاب استان ساليانه بيش از 70 ميليون مترمکعب پساب توليد مي کنند و اين مقدار با اجراي طرحهاي مختلف سيستم فاضلاب در شهرستانهاي ماکو، چايپاره و شاهين دژ رو به افزايش است که مي تواند در توليد انبوه اين آبزي ارزشمند و اقتصادي و ساير يافته هاي علمي در زمينه هاي صنعتي و کشاورزي مورد استفاده قرار گيرد.
آقازاده از ديگر موارد مصارف پساب را پرورش گياهان غير مثمر از جمله گياهان زينتي در فضاهاي سبز، درختان غيرمثمر در حاشيه جاده ها و فضاهاي سبز بين راهي و خنک کنندگي آن در کارخانجات ذوب آهن عنوان کرد و گفت: شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه اي آذربايجان غربي علاوه بر همکاري در ارائه پساب براي استفاده در اين امور، آماده استقبال از طرحهاي تحقيقاتي و مطالعاتي در حوزه هاي کشاورزي و صنعتي روي پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب استان است تا هم در توسعه صنعت و کشاورزي و هم در راستاي ايجاد اشتغال در اين زمينه نيز گامهاي بلندي بردارنددیدگاه خود را بیان کنید