رتبه نخست لرستان در توليد ماهي سرد آبي

رتبه نخست لرستان در توليد ماهي سرد آبي

رتبه نخست لرستان در توليد ماهي سرد آبي

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

رتبه نخست لرستان در توليد ماهي سرد آبي

۱۳۹۲/۰۳/۱۴


واحد مرکزی خبر:لرستان با تکثیر132میلیون قطعه بچه ماهی جایگاه نخست کشور را در تولید ماهی قزل آلا به خود اختصاص داد .
30 درصد بچه ماهی قزل آلای کشور در لرستان تکثیر می شود.
هم اکنون20هزار و 122تن ماهی در این استان تولید می شود که این میزان تاپایان امسال با تکثیر132میلیون قطعه بچه ماهی ، حدود 20 هزار تن افزایش می یابد.
سالانه 20 هزار تن ماهی در لرستان تولید می شود.
پارسال 13هزار و 216 تن ماهی سردآبی ، هزار و 70 تن ماهی گرم آبی و هزار و 736 تن در منابع رودخانه ای در لرستان تولید شد.
هم اکنون420 مزرعه پرورش ماهی معادل10درصد مزارع کشور در این استان وجود دارد.
مدیر شیلات لرستان گفت : درحال حاضر در بخش تولید ماهیان سردآبی ، لرستان رتبه نخست را دربین استانهای غیر ساحلی دارد.
در این استان حدود 390 مزرعه پرورش ماهیان سردآبی وجود دارد که از این تعداد 13 هزار و 216 تن ماهی قزل‎آلا تولید شده است.
13 درصدکل تولید ماهی پرورشی سردآبی و گرمابی کشور در لرستان تولید می شود.
در بخش تولید ماهیان گرم آبی هم حدود هزار و70 تن ماهی در این استان تولید می‌شودکه بیش از 95 درصد آن در دورود است.
آقای بیرانوند شهرستان دورود با تولید بیش از4 هزار تن بیشترین میزان تولید ماهی در استان را داراست و بعد از آن به ترتیب شهرستان‎های ازنا، الشتر و الیگودرز بیشترین میزان تولید را دارند.
میزان تولید ماهی گرمابی و سردآبی در لرستان حدود3 هزار تن است که 80 درصد آن معادل 2هزار تن ماهی به خارج از کشور بویژه کشور عراق صادر می شود.
هم اکنون 11 هزار نفر دربخش شیلات لرستان مشغول به کار هستند و بزرگترین مجتمع پرورش ماهیان سردآبی کشور در دورود واقع شده است.
لرستان در حال حاضر در زمینه تکثیر ماهیان سردآبی جایگاه اول کشور را دارد و در زمینه پرورش قزل آلا بعد از چهارمحال بختیاری رتبه دوم کشوری را درمیان استانهای غیرساحلی داراستدیدگاه خود را بیان کنید