بار میکروبی حاصل از پساب فاضلاب ورودی به دریا خطرناک است

بار میکروبی حاصل از پساب فاضلاب ورودی به دریا خطرناک است

بار میکروبی حاصل از پساب فاضلاب ورودی به دریا خطرناک است

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

بار میکروبی حاصل از پساب فاضلاب ورودی به دریا خطرناک است

۱۳۹۲/۰۳/۱۴


مسیحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خلیج‌فارس، در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود حجم زیادی از فاضلاب به خورگورسوزان شهرستان بندرعباس و اقدام محیط زیست در این خصوص افزود: درحال حاضر درخصوص وضعیت خورگورسوزان و ورود حجم زیاد فاضلاب به آن آنالیز این پدیده خطرناک در حال انجام است
معاون پایش حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: از آنجایی که بار میکروبی حاصل از پساب فاضلاب ورودی به دریا بالاست، جلساتی مبنی بر حل این مشکل با روسای زیرمجموعه وزارت نیرو در هرمزگان برگزار شد که آنها مسله کمبود اعتبارات و اولویت بندیر اهداف را مطرح کردند
معاون پایش حفاظت محیط زیست هرمزگان در ادامه اظهار کرد: به محض مشخص شدن منبع و منشاء ورود فاضلاب به خور گورسوزان بندرعباس طبق قانون با نهاد مربوطه برخورد جدی می‌شود.
وی با اشاره به وجود بار میکروبی در پساب و عواقب مضر آن بر آبزیان و دریا، تصریح کرد: پساب فاضلاب‌ها به ویژه فاضلاب‌های شهری دارای بار میکروبی بالا هستند که عامل تهدید و خطر برای جوامع انسانی و زیست دریایی محسوب می‌شوند.
مسیحی در خصوص مذاکره با روسای زیرمجموعه وزارت نیرو در هرمزگان در راستای کنترل فاضلاب و جلوگیری از ورود آن به آکوسیستم دریا، بیان کرد: از آنجایی که بار میکروبی حاصل از پساب فاضلاب ورودی به دریا بالا است جلساتی مبنی بر حل این مشکل با روسای زیر مجموعه وزارت نیرو در هرمزگان برگزار شد که آنها مسله کمبود اعتبارات و اولویت بندی اهداف را مطرح کردنددیدگاه خود را بیان کنید