صید 500 هزار تن ماهی از آب‌های شمالی

صید 500 هزار تن ماهی از آب‌های شمالی

صید 500 هزار تن ماهی از آب‌های شمالی

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

صید 500 هزار تن ماهی از آب‌های شمالی

۱۳۹۲/۰۳/۱۶


مجاهدی در گفت وگو با ایسنا گفت: 16 هزار تن انواع ماهی استخوانی شامل 15 گونه کپور، سفید، کفال و... از آب های شمالی صید شده است.
وی اظهار داشت: پراکندگی مکانی صید ماهیان استخوانی به گونه ای است که به ترتیب 9000 تن در استان گیلان، 6000 تن در استان مازندران و بیش از 860 تن در استان گلستان صید شده است.
معاون صید و بنادر سازمان شیلات گفت: صید ماهیان کیلکا در دریای خزر به 24 هزار تن رسیده است که حدود 16 هزار تن آن در استان گیلان و 8000 تن در استان مازندران بوده است.
مجاهدی گفت: حدود 68 تن انواع ماهیان خاویاری از دریای خزر به صورت رسمی و غیررسمی صید شده که هیچ یک از آنها صید تجاری نبوده و تماما صرف اهداف تحقیقاتی شده استدیدگاه خود را بیان کنید