زنجان رتبه اول توسعه آبزی پروری در كشور

زنجان رتبه اول توسعه آبزی پروری در كشور

زنجان رتبه اول توسعه آبزی پروری در كشور

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

زنجان رتبه اول توسعه آبزی پروری در كشور

۱۳۹۲/۰۳/۲۰

زنجان رتبه اول توسعه آبزی پروری در كشور
باشگاه خبرنگاران زنجان ،رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: حجم تولیدات آبزیان این استان در سال 84 به 880 تن می رسید که این میزان با 741 درصد رشد پارسال به هست هزار و 400 تن رسید
نهاوندی پور از رشد 19 درصدی محصولات دامی در این استان در هشت سال گذشته خبر داد و حجم تولید این محصولات در سال 84 را 196 هزار تن و در سال 91 را 233 هزار تن برشمرد.
وي ادامه داد:توسعه توليد کودهای بيولوژيک بميزان 115 هزار تن،‌ شروع عميلات ميدانی طرح تهيه نقشه اراضی کشاورزی استان و کسب رتبه دوم کشوری،‌ ارتقاء ضريب مکانيزاسيون استان با ورود 850 دستگاه تراکتور و ادوات کشاورزی و کسب رتبه دوم کشوری در جذب مکانيزسيون در سال 91، کسب رتبه اول کشوری در تامين بذر غلات اصلاح شده و کسب رتبه دوم کشوری در توليد بذر اصلاح شده حبوبات از جمله دستاوردهای بخش کشاورزی استان در سال گذشته بود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان خاطر نشان كرد: در این مدت مساحت گلخانه های این استان از 35 هزار متر مربع به 130 هزار متر مربع رسیده استدیدگاه خود را بیان کنید