صدور بیش از 3هزار پروانه صید و شکار در گیلان

صدور بیش از 3هزار پروانه صید و شکار در گیلان

صدور بیش از 3هزار پروانه صید و شکار در گیلان

سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, October 19, 2021

صدور بیش از 3هزار پروانه صید و شکار در گیلان

۱۳۹۲/۰۳/۲۰

صدور بیش از 3هزار پروانه صید و شکار در گیلان
باشگاه خبرنگاران گیلان ، مدیر کل محیط زیست گیلان گفت: پروانه های شکار و صید پرندگان و آبزیان یکسال اعتبار دارد.
امیر عبدوس با اشاره به اینکه پارسال شکار پرندگان آبزی از 15 مهر تا 15 بهمن و صید پرندگان در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته در خارج از مناطق حفاظت شده محیط زیست انجام می شد افزود: امسال نیز برای حفاظت و حراست از محیط زیست پروانه شکار برای شکارچیان مجاز صادر خواهد شد.
وی افزود: سال گذشته بیش از 5 هزار شکار غیر و 6هزارو 727 وسیله شکار در مناطق مختلف گیلان کشف و ضبط شده است.
16تا 22خرداد ماه هفته محیط ریست استدیدگاه خود را بیان کنید