آبزي پروري خوزستان ۱۵۰ درصد رشدداشته است

آبزي پروري خوزستان ۱۵۰ درصد رشدداشته است

آبزي پروري خوزستان ۱۵۰ درصد رشدداشته است

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

آبزي پروري خوزستان ۱۵۰ درصد رشدداشته است

۱۳۹۲/۰۳/۲۱

آبزي پروري خوزستان ۱۵۰ درصد رشدداشته است
حجازي 'دوشنبه درگفت و گوي اختصاصي با ايرنا با بيان اينكه اين رقم درسال ۸۴ يعني قبل ازدولت نهم درحدود ۱۷ هزارتن درسال بوده است ،افزود: اين ميزان جداي از صيد ازدرياست .
آبزي پروري شامل پرورش ماهيان گرمابي ، سرد آبي ، و ميگو است كه از منابع آبهاي داخلي ، تالاب ها و درياچه هاي پشت سد استحصال مي شوند.
وي كل توليدات شيلات استان خوزستان اعم ازصيد از آبهاي داخلي و دريا را ۹۵ هزارتن اعلام كرد كه اين رقم درسال ۸۴ به ۴۰ هزارتن بالغ مي شد.
وي دلايل رشد آبزي پروري درخوزستان طي هشت سال گذشته را توجه دولت به تكميل زيرساخت هاي مجتمع آبزي پروري و دركل توسعه شيلات ، شرايط مناسب اقليمي ، تشويق سرمايه گذاران و رونق صادرات عنوان كرد و افزود: در گذشته ما در زمينه ي توليد ميگو و بچه ماهي وابسته بوديم ولي با تسهيلاتي كه اختصاص يافت امروز خودكفا هستيم وسالانه ۷۰ ميليون بچه ماهي توليد مي كنيم.
وي افزود: درهمين راستا هفت مجتمع شيلاتي در ارتباط با طرح توسعه درشهرستان هاي اهواز،آبادان، هنديجان، انديمشك،خرمشهر و شادگان در نظر گرفته شده كه از اين ميان عمليات اجرايي فاز ۲ مجتمع بزرگ شهيد احمديان خرمشهر و فاز ۲ مجتمع آزادگان درآينده نزديك شروع مي شود.
وي افزود: مجموع ظرفيت توليد اين ۷ مجتمع بيش از ۳۶ هزار تن درسال پيش بيني شده است و بيش از دوهزار و ۵۰۰ شغل مستقيم هم ايجاد خواهند كرد و اعتباري افزون بر ۱۴۰ميليارد تومان براي اين پروژه ها تصويب شده است.
براساس گزارش اداره كل شيلات خوزستان ، اين استان سالانه ۳۰ هزارتن صادرات آبزيان به ويژه به كشور همسايه عراق دارددیدگاه خود را بیان کنید