برنامه های آموزشی و پژوهشی وزارت علوم در حوزه دریا

برنامه های آموزشی و پژوهشی وزارت علوم در حوزه دریا

برنامه های آموزشی و پژوهشی وزارت علوم در حوزه دریا

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

برنامه های آموزشی و پژوهشی وزارت علوم در حوزه دریا

۱۳۹۲/۰۳/۲۱


خبرنگار مهر، دکتر مهدی ایران منش در نشست کمیته ملی اقیانوس شناسی با تاکید بر اینکه دریاها و اقیانوس ها در کشور مغفول مانده اند، افزود: برای رشد و توسعه این حوزه نیاز به نیروهای متخصص داریم که دریاها را بشناسد و اهمیت آن را بداند.
رئیس گروه علوم و فنون دریایی وزارت علوم با تاکید بر اینکه مغفول ماندن دریاها به دلیل کمبود نیروی متخصص و ماهر است، اظهار داشت: همچنین موجب عقب ماندگی کشور در این زمینه شده است.
ایران منش با اشاره به تلاش های وزارت علوم برای توسعه این حوزه از علوم و فنون خاطرنشان کرد: از سال 66 حوزه دریا به طور جدی در وزارت علوم وارد شد که در آن زمان تنها 4 متخصص در این حوزه داشتیم.
وی با بیان اینکه با این تعداد متخصص اقدام به تدوین برنامه های آموزشی در حوزه دریا کردیم، ادامه داد: علاوه بر این در ذیل کمیته مهندسی، کمیته مهندسی دریا در وزارت علوم شکل گرفت.
رئیس گروه علوم و فنون دریایی وزارت علوم با تاکید بر اینکه حوزه دریا بسیار وسیع است، یادآور شد: در این راستا در شورای برنامه‌ریزی وزارت علوم ایجاد کمیته مستقل در حوزه علوم و فنون دریا مصوب شد.
رئیس هیات های امنا و هیات های ممیزه مرکزی وزارت علوم ادامه داد: با تشکیل این کمیته مستقل چهار کمیته فنی- مهندسی، علوم زیستی، علوم غیرزیستی و علوم انسانی در حوزه دریاها تشکیل شد که نسبت به تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی در این حوزه اقدام کردیمدیدگاه خود را بیان کنید