راه اندازي بخش ويروس شناسي آبزيان در شيراز

راه اندازي بخش ويروس شناسي آبزيان در شيراز

راه اندازي بخش ويروس شناسي آبزيان در شيراز

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

راه اندازي بخش ويروس شناسي آبزيان در شيراز

۱۳۹۲/۰۳/۲۲

راه اندازي بخش ويروس شناسي آبزيان در شيراز
واحد مرکزی خبر:نخستین بخش ویروس شناسی دام و طیور و آبزیان جنوب کشور امروز در شیراز راه اندازی شد.
مدیر کل دامپزشکی فارس گفت: این بخش امکان تشخیص بیماری های ویروسی نظیر طاعون نشخوارکنندگان را فراهم می کند.
دکتر رضاییان زاده افزود: قبلا تشخیص بیماری های ویروسی به تهران ارسال می شد که با راه اندازی بخش ویروس شناسی شیراز ، سرعت این تشخیص نسبت به قبل حداقل 10 روز کاهش یافت.
مدیر کل دامپزشکی فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر 10 میلیون راس گوسفند و بز، هزار و 40 واحد مرغداری گوشتی و 180 مزرعه آبزی پروری در فارس وجود دارد گفت : این آزمایشگاه امکان آزمایش های تخصصی را برای صادرات دام فراهم می کنددیدگاه خود را بیان کنید