شناسایی بیش از 50 هزار هکتار زمین مستعد پرورش و تکثیر میگو در هرمزگان

شناسایی بیش از 50 هزار هکتار زمین مستعد پرورش و تکثیر میگو در هرمزگان

شناسایی بیش از 50 هزار هکتار زمین مستعد پرورش و تکثیر میگو در هرمزگان

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

شناسایی بیش از 50 هزار هکتار زمین مستعد پرورش و تکثیر میگو در هرمزگان

۱۳۹۲/۰۳/۲۲


باشگاه خبرنگاران بندرعباس علی کریمی افزود: از این میزان حدود 38 هزار هکتار زمین قابلیت تبدیل شدن به مزارع و مجتمع های پرورش میگو را دارند که در صورت محقق شدن استان حدود 29 هزار هکتار سطح مفید و قابل کشت دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هرمزگان با حدود هزار و 800 هکتار سطح مفید و قابل بهره برداری در جایگاه مطلوبی از نظر رشد در کشور قرار دارد تصریح کرد: در صورت بهره برداری از 11 مرکز تکثیر میگو موجود در استان تولید به بیش از هزار میلیون قطعه بچه میگو در سال می رسد که پاسخ گوی بیش از 4 هزار هکتار از اراضی مزارع پروش میگو است.
معاون آبزی پروری اداره کل شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه میزان تولید میگو در سال به عوامل مختلفی از جمله سطح زیر کشت بستگی دارد گفت: در سال 91 با زیر کشت رفتن حدود هزار و 300 هکتار از اراضی هرمزگان بالغ بر دو هزار و 700 تن میگوی پرورشی در استان تولید شددیدگاه خود را بیان کنید