رها سازي644 هزار و 500 قطعه ماهي سردابي و گرمابي در ساوه

رها سازي644 هزار و 500 قطعه ماهي سردابي و گرمابي در ساوه

رها سازي644 هزار و 500 قطعه ماهي سردابي و گرمابي در ساوه

پنج‌شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
Thursday, July 20, 2017

رها سازي644 هزار و 500 قطعه ماهي سردابي و گرمابي در ساوه

//

 

644 هزار و 500 قطعه ماهي سردابي و گرمابي در ساوه رها سازي شد

مسئول شيلات جهاد كشاورزي ساوه در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در شش ماهه ابتدای سال جاری  644هزار و 500 قطعه بچه ماهي سردآبي و گرمابي شهرستان ساوه رهاسازي شده است .
غفاري با اشاره به اینکه بیش از 80 نفر به صورت مستقيم و غير مستقيم در امر پرورش ماهي در ساوه فعاليت دارند افزود: رها سازي اين ماهي ها در23 استخر و مزرعه پرورش ماهي بخشهاي مركزي و نوبران اين شهرستان صورت گرفته است.
وي با توجه به اینکه از اين ميزان 343 هزار قطعه ماهي گرمابي و مابقي سردآبي بوده است گفت: اين طرح به منظور بهره ‌برداري شيلاتي از واحد هاي پرورش ماهي و نيز تامين گوشت ماهي مردم اين شهرستان انجام مي شوددیدگاه خود را بیان کنید

فیلمهای جالب شیلاتی خود را جهت درج در این قسمت ایمیل فرمایید